رویدادهای خبری

تاریخچه:

این مدرسه از سال تحصیلی ……………. شروع به کار نموده است

در این مدرسه تاکنون …. دوره پذیرش صورت گرفته و حدود ….. نفر مشغول به تحصیل شده اند که …………….

تمامی حقوق این سایت متعلق به بنیاد علمی فرهنگی هاد می باشد